Reisgarantie

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Europa Express gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (niet voor losse accommodaties of losse treintickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Europa Express ervoor zorgen dat u, afhankelijk van in welke fase van de reis u zich bevindt, uw geld terug krijgt, de reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Europa Express, maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Deze stichting wordt beheerd door Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener.

Wanneer Europa Express voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat, wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Europa Express. Mocht Europa Express voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan, dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terugkeren.