Privacy

Verklaring t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 

Welke gegevens verzamelt Europa Express?

Als u een reis boekt, geeft u diverse persoonlijke gegevens door. Wij vragen nooit om meer gegevens dan wij nodig hebben voor het maken van de boeking en een zo goed mogelijke uitvoering van de reis.
 

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw gegevens worden vastgelegd op een beveiligde server. Alleen personen die direct bij de uitvoering van uw reis betrokken zijn, hebben toegang tot uw gegevens.

 

Wat gebeurt er na de reis?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na de reis zullen uw bijzondere persoonsgegevens, zoals eventuele dieetwensen, contactpersonen, paspoortgegevens etc. uit ons systeem verwijderd worden. Uw adresgegevens en algemene persoonsgegevens zullen wij 7 jaar bewaren. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht (administratieplicht).

 

Nieuwsbrieven

Alleen als u heeft aangegeven nieuwsbrieven van Europa Express te willen ontvangen, sturen wij u deze per e-mail toe.