Clausule Covid-19

Clausule Covid-19

Deze Clausule maakt onderdeel uit van de Reisvoorwaarden van Europa Express.

De reiziger verklaart op de hoogte te zijn van de huidige onzekerheden rond de pandemie Covid-19.

Bij annulering door de reiziger voor vertrek wegens een verslechterend Nederlands reisadvies (van groen of geel naar oranje of rood) voor het bestemmingsland en/of de doorreislanden, bedragen de annuleringskosten nooit meer dan de aanbetaling (15% van de reissom).

Bij annulering voor vertrek door Europa Express krijgt de reiziger binnen een week de volledige reeds betaalde reissom terug.

Wanneer tijdens de reis het reisadvies voor het bestemmingsland en/of de doorreislanden naar oranje of rood gaat, zal Europa Express in overleg met de reiziger bekijken of de reis nog veilig kan worden voortgezet. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Europa Express de reiziger helpen bij het regelen van de terugreis. De kosten van de terugreis zullen door Europa Express en de reiziger gelijkelijk worden gedeeld.