Wandeltrektochten Biebrza en Mazurië

Het noordoosten van Polen, gevormd tijdens de laatste ijstijd, is een uniek gebied in Europa. Het onregelmatige landschap dat door de ijsbedekking werd achtergelaten, heeft geleid tot de vorming van meertjes, uitgestrekte moerasgebieden en onregelmatige rivierstelsels. Het zand werd op sommige plaatsen opgewaaid tot duinen.

In dit prachtige landschap waar riviertjes, meren, bossen en kleinschalige landbouw elkaar afwisselen, liggen uitgestrekte natuurgebieden. De noordelijkste band van het gebied, waar zich de meeste meren bevinden, staat bekend als het Mazurisch merengebied. Hier ligt ook een van de meest schilderachtige gebieden van Mazurië, het Suwalski landschapspark.

Het Biebrzadal, het mooist en best bewaard gebleven laaglandmoeras van Europa vormt de zuidelijke begrenzing van het Mazurisch merengebied en voert een groot deel van het overtollige water van het merengebied af. In het voorjaar wemelt het in dit bijzonder waterrijke gebied van de vogels; maar liefst 176 broedvogels zijn er waargenomen. Het is ook leefgebied voor de eland, de bever en de otter. Zelfs de wolf is niet uit het gebied verdwenen.

In dit gebied hebben wij een wandeltrektocht uitgezet, waarbij u van accommodatie naar accommodatie loopt, maar ook op plekken verblijft van waaruit u een rondtocht kunt maken. Het is ook mogelijk een dagje te gaan kanoën.

De trektocht is in 3 etappes opgedeeld, maar kan ook in combinaties van 2 etappes, of voor wie een echte uitdaging zoekt in zijn geheel gedaan worden. Aldus ontstaan 6 varianten. De trektocht begint aan de zuidrand van het Biebrzadal en voert vervolgens via het Mazurisch merengebied naar het eindpunt, vlakbij de grens met Litouwen. Etappe 2 bestrijkt de overgang van het Biebrzadal naar het Mazurisch merengebied.
  1. Etappe 1, een 12-daagse reis
  2. Etappe 2, een 12-daagse reis
  3. Etappe 3, een 12-daagse reis
  4. Etappes 1 en 2, een 19-daagse reis
  5. Etappes 2 en 3, een 18-daagse reis
  6. Etappes 1,2 en 3, een 25-daagse reis